PODMIENKY PRIJATIA ZA ČLENA

Členom MTC Vyšná Šebastová, n.o. sa môže stať každý, kto vyplní prihlášku zverejnenú na web stránke a odošle ju na emailovú adresu ivanasindleryova@gmail.com. Prijaté prihlášky budú vždy na najbližšom zasadnutí vedenia organizácie prejednané a žiadateľ o prijatie za člena bude mailom/telefonicky informovaný o kladnom, resp. negatívnom výsledku hlasovania. V prípade súhlasného stanoviska je žiadateľ o prijatie povinný obratom poskytnúť požadované informácie ako aj súhlas k ich zverejneniu na web stránke organizácie a uhradiť členský príspevok za kalendárny rok, v ktorom bol prijatý za člena. Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok členstva v organizácii, povinností a úloh z toho vyplývajúcich ako aj benefitov a právomocí sú zverejnené formou uznesení zo zasadnutí vedenia organizácie. Je v záujme žiadateľa o prijatie za člena sa s týmito informáciami oboznámiť. Prioritným záujmom organizácie je združovať športovcov reprezentujúcich obec Vyšná Šebastová a podporiť rozvoj aktivít mládeže a obyvateľstva tejto obce.

Blog

KONCOROČNÉ STRETNUTIE BEŽCOV 2017

Tak ako každý, aj tento rok stretnutie bežcov spojené so spoločným tréningom na Cemjate. Nedeľa 17.12. štart o 10.30h, po spoločnom tréningu posedenie. Pravdepodobne bez jedla.
Celý článok

Náš tím

Dušan Butorac (1978)

Dušan, Buty "bolesť je priateľ, ktorý ťa sprevádza na pretekoch"

beh - vytrvalostné disciplíny, triatlon (olympijský, half ironman), duatlon a plávanie, doplnkovo floorball, najcennejšie výsledky:

  • 03:28.10 MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU KOŠICE (42.2km) 6.10.2013
  • 01:33.16 GIULIETTA&ROMEO HALFMARATHON VERONA (21.1km) 15.2.2015
  • 11:22.50 SLOVAKMAN PIEŠŤANY 226km (3.8km-180km-42.2km) 04.07.2018
  • 05:01.32 iRONMAN BUDAPEST 113km (1.9km-90km-21.1km) 30.7.2016
+