AKO SME VZNIKLI

AKO VZNIKLA MYŠLIENKA ZALOŽIŤ "MTC VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ"?

Obec Vyšná Šebastová ("Šebeš") je už roky domovom nejedného bežca či bežkyne známych z výsledkových tabuliek pretekov, a to nielen východného Slovenska. Skupina maratónskych bežcov: Fero Stanek, bývalý starosta obce, Peto Gombita, bývalý obecný farár, Vlado Pribula, bežec z neďalekej obce Kapušany, Janko Tomčo, miestny obyvateľ, jeho brat Jožko "Oďo" Tomčo, bývajúci naproti cez potok a v neposlednom rade Milan Safko, priviedla k behu "mladších" obyvateľov obce (Fera Pavúka, Jožka Hudáka, Ľuba Mižanina, Maťa Juraška,...), ale aj tzv. "cezpoľných" priateľov (Dušana Butoraca, ten zas Ivku Butoracovú a Slava Kapu, tá bratranca Alina Kovaľa, dodnes verného aj plávaniu a cyklistike,...). Denné tréningy ulicami obce smerom na Dubovú horu ako aj radosť z výsledkov na pretekoch a úsmev po večernom skupinovom výbehu motivujú k tomuto športu čoraz mladšie a mladšie generácie (Alex Safko, Timka Mockovčiaková,..) ako aj ďalších a ďalších obyvateľov obce - futbalistov (Jožo Hudák,...), miestne dámy a pod. 

Postupom času sa bežecké a športové talenty z Vyšnej Šebastovej a okolia zoskupili pod záštitou Združenia športov obce Vyšná Šebastová, čím získali podporu zo strany obce ako aj záujem vedenia obce o ich aktivity a výsledky. Spolu so Združením športov v obci a starostom obce sa každoročne v prvý júnový víkend koná v obci "ŠEBEŠSKÁ PATNÁSTKA", ktorú nikomu z blízkeho ani vzdialenejšieho okolia azda nie je potrebné predstavovať. Tieto preteky majú dlhú a bohatú históriu a môžu sa pýšiť medzinárodnou účasťou a rastúcou popularitou, čo nesporne dokazujú štatistiky štartujúcich a návštevníkov sprievodných akcií viac na tejto webstránke.

Koncom roka 2014 sa na obcou a skupinou bežcov pripravenom ďakovnom posedení k úspechom dosiahnutým v rámci Medzinárodného maratónu mieru (MMM Košice) ako aj kalednárneho roka 2014 zakladatelia klubu (Dušan Butorac, Jožko Makara, Ján Tomčo, Ivana Butoracová Šindleryová, Jozef Tomčo a Milan Safko) dohodli na osamostatnení atlétov obce od Združenia športov Vyšná Šebastová. Zakladatelia klubu prišli s víziou založiť športový klub so zameraním na vytrvalostné disciplíny (maratón, ultrabehy, triatlon, duatlon, polmaratón, trailový beh a podobne) v spolupráci s obcou s názvom MTC Vyšná Šebastová, n.o. s cieľom podporiť rozvoj vytrvalostných športov, zviditeľniť bežeckú komunitu obce a aj takýmto spôsobom spájať miestnych obyvateľov a ich priateľov pri rozvoji spoločenského života obce, osvete športu a fairplay.

Veľkým zlomov v živote klubu bol 22. september 2015, kedy po viacmesačnom úsilí iniciátorov tejto myšlienky došlo k registrovaniu klubu MTC Vyšná Šebastová pod Slovenský atletický zväz - SAZ. Akceptovaním členstva v SAZ sa členovia klubu MTC stali oficiálnymi pretekármi Slovenskej republiky. Viac www.atletikasvk.sk
 

 

Blog

KONCOROČNÉ STRETNUTIE BEŽCOV 2017

Tak ako každý, aj tento rok stretnutie bežcov spojené so spoločným tréningom na Cemjate. Nedeľa 17.12. štart o 10.30h, po spoločnom tréningu posedenie. Pravdepodobne bez jedla.
Celý článok

Náš tím

Dušan Butorac (1978)

Dušan, Buty "bolesť je priateľ, ktorý ťa sprevádza na pretekoch"

beh - vytrvalostné disciplíny, triatlon (olympijský, half ironman), duatlon a plávanie, doplnkovo floorball, najcennejšie výsledky:

  • 03:28.10 MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU KOŠICE (42.2km) 6.10.2013
  • 01:33.16 GIULIETTA&ROMEO HALFMARATHON VERONA (21.1km) 15.2.2015
  • 11:22.50 SLOVAKMAN PIEŠŤANY 226km (3.8km-180km-42.2km) 04.07.2018
  • 05:01.32 iRONMAN BUDAPEST 113km (1.9km-90km-21.1km) 30.7.2016
+