POPLATKY, FORMULÁRE

PRESTUPY - PODMIENKY A FORMULÁR

Podľa podmienok SAZ sú prestupy realizované v dvoch prestupových obdobiach, a to v termíne 15.10-30.10 s prestupom platným od 1. januára nasledujúceho kaledárneho roka alebo v termíne 1.3-15.3 s prestupom platným od 1. apríla daného kalendárneho roka. Prestupový lístok odovzdáva pretekár klubu s...
+

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

V zmysle uznesení zo zasadnutí vedenia organizácie je od 1.1.2016 každý člen organizácie povinný uhradiť za daný kalendárny rok členský príspevok vo výške 10 EUR. Výška príspevku je fixná, nezávisle od počtu mesiacov, počas ktorých je daný pretekár členom organizácie. Príspevok je nevratný v...
+

Blog

KONCOROČNÉ STRETNUTIE BEŽCOV 2017

Tak ako každý, aj tento rok stretnutie bežcov spojené so spoločným tréningom na Cemjate. Nedeľa 17.12. štart o 10.30h, po spoločnom tréningu posedenie. Pravdepodobne bez jedla.
Celý článok

Náš tím

Dušan Butorac (1978)

Dušan, Buty "bolesť je priateľ, ktorý ťa sprevádza na pretekoch"

beh - vytrvalostné disciplíny, triatlon (olympijský, half ironman), duatlon a plávanie, doplnkovo floorball, najcennejšie výsledky:

  • 03:28.10 MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU KOŠICE (42.2km) 6.10.2013
  • 01:33.16 GIULIETTA&ROMEO HALFMARATHON VERONA (21.1km) 15.2.2015
  • 11:22.50 SLOVAKMAN PIEŠŤANY 226km (3.8km-180km-42.2km) 04.07.2018
  • 05:01.32 iRONMAN BUDAPEST 113km (1.9km-90km-21.1km) 30.7.2016
+