ORIENTOVANIE SA NA WEBSTRÁNKE

MTC Vyšná Šebastová prezentuje svoju činnosť širokej verejnosti najmä prostredníctvom FACEBOOK a WEBSTRÁNKY. Všeobecné informácie o našom klube sú dostupné v časti MARATHON TRIATHLON CLUB, kontaktné údaje vrátane organizačného členenia klubu sú prezentované v časti VEDENIE KLUBU, chronologický pohľad do minulosti sa nachádza v čati AKO SME VZNIKLI? Chronologicky zoradené  informácie od vzniku klubu o činnosti klubu ako aj aktuálne informácie (napr. o blížiacich sa pretekoch, aktuálnych výsledkoch, plánovaných tréningoch, zmenách v šturktúre klubu a pod.) nájdete v časti AKTUALITY. Informácie o členoch klubu MTC Vyšná Šebastová (ich najcennejšie výsledky, záujmy, motivačné mottá) sú prezentované v časti NÁŠ TÍM. AKTIVITY členov tímu ako aj klubu sú prezentované formou popisu tréningov (obľúbené trasy, typy tréningových jednotiek, spôsob vedenia tréningu) a všeobecnými informáciami zaujímavými pre návštevníka stránky (meranie aktivít športtesterom, priebežné tabuľky poradí, oblastné bežecké preteky, a pod.). FOTOGALÉRIA je tvorená súborom fotografií z pretekov, ktorých sme sa zúčastnili a fotodokumentácie spoločných tréningov nášho klubu. V prípade záujmu o doplnkové informácie je možné využiť jeden z dvoch kontaktných emailov v časti KONTAKT (prípadne mobilné telefónne čislo aj formou sms). V časti SPONZORI prezentujeme hlavných partnerov klubu a sponzorov pretekov Šebešská "15tka". Link OBEC VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ prezentuje obec, v ktorej náš klub sídli a odvoláva sa na viaceré relevantné zdroje (wikipedia a pod.). Zaujímavosti zo sveta športového diania, novinky v oblasti životosprávy, názory odborníkov na doplnkové aktivity pre športovcov, nutričné poradenstvo a podobne sú prezentované formou BLOGu.

POZNÁMKA: V prípade článkov a odkazov odporúčame pre lepšiu prehľadnosť "rozkliknúť" celý článok (najmä v časti: BLOG, AKTIVITY KLUBU, AKTUALITY).

Blog

KONCOROČNÉ STRETNUTIE BEŽCOV 2017

Tak ako každý, aj tento rok stretnutie bežcov spojené so spoločným tréningom na Cemjate. Nedeľa 17.12. štart o 10.30h, po spoločnom tréningu posedenie. Pravdepodobne bez jedla.
Celý článok

Náš tím

Dušan Butorac (1978)

Dušan, Buty "bolesť je priateľ, ktorý ťa sprevádza na pretekoch"

beh - vytrvalostné disciplíny, triatlon (olympijský, half ironman), duatlon a plávanie, doplnkovo floorball, najcennejšie výsledky:

  • 03:28.10 MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU KOŠICE (42.2km) 6.10.2013
  • 01:33.16 GIULIETTA&ROMEO HALFMARATHON VERONA (21.1km) 15.2.2015
  • 11:22.50 SLOVAKMAN PIEŠŤANY 226km (3.8km-180km-42.2km) 04.07.2018
  • 05:01.32 iRONMAN BUDAPEST 113km (1.9km-90km-21.1km) 30.7.2016
+